Werkvoorbereider groen a.i. bij Noaberkracht

Werkvoorbereider groen a.i. bij Noaberkracht

Voor een eerder project  werkten wij intensief samen met Noaberkracht, de ambtelijke organisatie van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Naar aanleiding van het kwaliteitsplan openbaar groen had Noaberkracht per direct behoefte aan een werkvoorbereider groen, die de tientallen projecten uit het kwaliteitsplan kon uitvoeren. Ze vroegen Green Engineers om hulp.

Sinds november 2020 werkt collega Jeffrey gedetacheerd bij Noaberkracht. Als werkvoorbereider groen is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse projecten die voortvloeien uit het kwaliteitsplan openbaar groen van de gemeente. Hierin staan een honderdtal projecten, variërend van het vervangen van enkele bomen tot grote herinrichtingen van de openbare ruimte. Onze focus ligt daarbij dus op de grotere projecten, zoals de revitalisering van het openbaar groen in de wijk Janskamp in Denekamp.

Zorgvuldige aanpak

In Denekamp waren meerdere klachten van bewoners over het openbaar groen. Grote bomen zorgden door wortelopdruk bijvoorbeeld voor schade aan bestrating en omgeving en op sommige plaatsen was de kwaliteit van het openbaar groen niet als gewenst. In het kwaliteitsplan had de raad daarom besloten dat het openbaar groen structureel verbeterd moest worden. Het vervangen van overlast gevende bomen en verbeteren van de huidige groenstructuur door een meer eigentijdse beplanting was hiervan het gevolg. Onze taak was om deze herinrichting zorgvuldig uit te werken in concrete beplantingsplannen, inclusief de daarbij behorende planning. In het kader van klimaatadaptatie hebben we daarbij goed gekeken naar de toekomst. Zowel voor de nieuwe bomen als beplanting hebben we daarom vooral rekening gehouden met groen dat lange periodes van droogte aankan.

De achterblijvende technische kwaliteit van het groen en de grote overlast maken dat dit project in Denekamp als een van de eerste projecten tot uitvoering wordt gebracht. De plannen voor de herbeplanting worden momenteel gemaakt en zullen in het najaar van 2021 worden uitgevoerd. Op basis van de opgestelde projectenagenda worden de andere projecten uit het kwaliteitsplan in de komende 4 jaar ook uitgevoerd.

Project specificaties:

Kwaliteitsplan openbaar groen

Herinrichtingen van de openbare ruimte

Kwaliteitsplan voor 4 jaar

Deel dit project
Periode:

november 2020 - heden

Meer informatie over dit project via:

Bjorn Nijhuis

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer over ons cookiebeleid