Gemeente Lingewaard

Verplaatsing van Sportpark Jonge Kracht in Huissen

Gemeente Lingewaard

Verplaatsing van Sportpark Jonge Kracht in Huissen

De nood op de woningmarkt is hoog. Daarom zoeken gemeentes volop naar mogelijkheden voor nieuwbouw. De gemeente Lingewaard zag kansen rondom de sportvelden van voetbalvereniging Jonge Kracht. Voor een goede ontsluiting van de nieuwbouwwijk, moest echter wel de sportvereniging een stukje opschuiven. Green Engineers begeleidde het voortraject en beantwoordde voor de gemeente de vraag: hoe gaan we de nieuwe situatie op een goede manier inpassen?

De ideeën van de gemeente waren gericht op het verplaatsen van de sportvelden van Jonge Kracht naar een naastgelegen braakliggend terrein. Hierdoor zou op de oude sportlocatie ruimte vrijkomen voor woningbouw. Op basis van deze ideeën gingen wij in gesprek met alle betrokkenen om ieders wensen in kaart te brengen. In gesprek met de gemeente, projectontwikkelaar en de vereniging, kwamen we er snel achter dat alle partijen positief tegenover de plannen stonden.

Na de verkenning zijn we daarom gestart met het uitwerken van een uitgebreid programma van eisen. We hebben dit tot in detail uitgewerkt, door de wensen goed uit te vragen. De schetsontwerpen die hierop volgden, konden dan ook direct goed inspelen op alle wensen. Iedereen was gelijk enthousiast en de schets hoefde slechts op kleine details aangepast te worden.

Onderzoek en inspraak
De schetsen waren niet alleen gebaseerd op de wensen van alle betrokkenen, maar ook op ons onderzoek naar de benodigde capaciteit. Vanuit die capaciteitsberekeningen, gebaseerd op het verwachte aantal trainingen en wedstrijden, kwamen we uit op de behoefte van 3,5 sportveld.

Naast capaciteitsonderzoek begeleidden wij ook het archeologisch onderzoek en bodemonderzoek, die voorafgaand aan de verplaatsing nodig waren. Bovendien organiseerden we bewonersavonden, waarin we vragen van omwonenden beantwoordden. Hier kwamen nog enkele ideeën en wensen uit naar voren rondom het uitzicht op de sportvelden, die we in de uiteindelijke ontwerpen hebben meegenomen.

Afsluiting van het project
Na het uitwerken van de bestektekeningen en de aanbesteding, was de vraag die de gemeente ons stelde beantwoord. Het plan voor goede inpassing van de woonwijk en verplaatsing van de sportvelden was gemaakt. Daarmee hield voor ons het werk in dit geval op. De gemeente nam de uitvoering, die momenteel in volle gang is, namelijk weer voor eigen rekening.

Project specificaties:

Inclusief onderzoek naar benodigde capaciteit

Uitwerken bestektekeningen

 

Deel dit project
Periode:

Najaar 2020

Meer informatie over dit project via:

Marco Smits

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer over ons cookiebeleid