Gemeente Overbetuwe

Verbeteren en beheer van milieustraat

Gemeente Overbetuwe

Verbeteren en beheer van milieustraat

Door het onverwachte uitvallen van een collega bij de gemeente Overbetuwe, kampten zij met een uitdaging. De gemeente vroeg ons om in het gat te springen en te helpen bij het beheer en het verbeteren van de milieustraat. Door zijn eerdere ervaring bij Twente Milieu was Bjorn hiervoor de aangewezen persoon.

De gemeente Overbetuwe had een duidelijke wens: niet alleen vroegen zij ons om het beheer van de milieustraat tijdelijk waar te nemen, ze hadden ook een lijst met verbeterpunten. Het was een overzichtelijke lijst met gepland onderhoud en noodzakelijke verbeteringen, zoals het aanbrengen van een hekwerk rond de containers. Tijdens het dagelijks beheer van het brengstation, zagen we echter ook andere punten van aandacht. In overleg met de gemeente besloten we daarom tot een bredere insteek, die zich richtte op verbeteren van veiligheid, herkenbaarheid en oriëntatie. 

Veiligheidsaanpassingen

Op het gebied van veiligheid pakten we meerdere zaken aan. Zo zorgden we voor een stevig hekwerk langs het bordes waarvandaan de grondstoffen in de containers gegooid worden. Ook zorgden we voor een veiligere en duidelijkere routing op het terrein en plaatsten we heldere veiligheidsinstructies voor bezoekers van de milieustraat.

Naast veiligheid voor bezoekers en medewerkers, keken we bovendien naar de veiligheid van de opgeslagen grondstoffen. Om uitlogen van vloeistoffen te voorkomen, was het noodzakelijk vloeistofdichte voorzieningen te treffen. Omdat de milieustraat op termijn wellicht verhuist, kozen wij voor de aanschaf van vloeistofdichte containers die op termijn eenvoudig mee te verhuizen zijn. Daarmee vormen zij een toekomstige besparing, wanneer de milieustraat ooit verhuist.

Samen

Het mooie aan dit project is dat we alles samen met de medewerkers van de milieustraat konden aanpakken. Zij waren bij alle aanpassingen betrokken, waardoor ze vanaf het begin mee werden genomen in het proces. Ook maakten we duidelijke procesbeschrijvingen voor de medewerkers, bijvoorbeeld rondom de inname van asbest. Waar in het verleden verschillende opvattingen bestonden, staan de processen nu duidelijk op papier. Het zorgt voor duidelijkheid voor zowel de medewerkers als de bewoners van de gemeente.

Als waarnemend beheerders zijn wij voor bewoners en omwonenden eveneens eerste aanspreekpunt voor vragen rondom de milieustraat. Via inspraakavonden hebben wij omwonenden meegenomen in de geplande verbeteringpunten. Daarbij kwamen diverse verzoeken naar boven, die we allemaal hebben doorgevoerd of onderzocht.

Omgevingsdienst

Om alle verbeteringen gelijk te perfectioneren, voerde Omgevingsdienst Regio Arnhem (OVRA) op verzoek van de gemeente ook een onderzoek uit naar de milieustraat. Zij kwamen hierbij met enkele aandachtspunten, die wij direct konden meenemen in de werkzaamheden. Een van de aandachtspunten was het scheiden van afval afkomstig van beheer van de openbare ruimte. Met enkele eenvoudige aanpassingen aan het terrein, is de milieustraat nu uitgebreid met een bedrijfsmilieustraat voor gemeentemedewerkers.

Overzicht van de werkzaamheden

Samenvattend hebben we als waarnemend beheerders een mooie bijdrage mogen leveren aan de verbeteringen van de milieustraat. In de afgelopen tijd hebben wij onderstaande punten mogen verwezenlijken en begeleiden. Samen draagt dit bij een veiligere en verantwoorde milieustraat.

  • Dagelijks beheer van de milieustraat
  • Ondersteunen van gemeentemedewerkers van de milieustraat
  • Opstellen van verbeterplan, gericht op veiligheid, herkenbaarheid en oriëntatie
  • Organiseren van inspraakavonden voor omwonenden
  • Onderzoeken en uitvoeren van wensen van omwonenden
  • Begeleiden van het onderzoek van de omgevingsdienst.
  • Uitvoeren van verbeterpunten omgevingsdienst & eigen verbeterpunten

Project specificaties:

Verbeteren van veiligheid, herkenbaarheid en oriëntatie

Samen met de medewerkers van de milieustraat

Eerste aanspreekpunt voor vragen bewoners

Deel dit project
Periode:

najaar 2020

Meer informatie over dit project via:

Bjorn Nijhuis

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer over ons cookiebeleid