Meerjaren investeringsplan voor sportcomplexen van diverse gemeenten

Meerjaren investeringsplan voor sportcomplexen van diverse gemeenten

Kolken, sproeiers, hekwerken en verhardingen: alles is op lange termijn eens aan vervanging toe. Gemeentelijke sportparken hebben deze terreininrichtingen allemaal, maar vaak ontbreekt het overzicht over de toekomstige investeringen in onderhoud en vervanging. Dit bleek uit onze gesprekken met enkele gemeentes over het onderhoud van hun sportparken. Het was voor deze gemeentes de directe aanleiding voor een MJOP/MJIP voor hun gemeentelijke sportparken. Green Engineers voerde een inventarisatie en inspectie uit van de hele terreinrichting en begroot-te op basis daarvan de verwachte onderhouds- en vervangingskosten. Het resultaat was een overzichtelijk onderhoudsplan met de benodigde investeringen voor de komende 30 jaar.
 
Een van de gemeentes waar Green Engineers werd gevraagd een MJIP te maken voor de sportparken, is Nijkerk. Omdat de gemeente met veel verschillende beheerpartijen samenwerkt, was er behoefte aan een duidelijk overzicht van het verwachte onderhoud in de komende jaren. In opdracht van de gemeente inventariseerden wij de aanwezige terreininrichting van hun sportlocaties en stelden wij een gedetailleerde lijst op. Deze lijst omvat alle soorten terreininrichting, van straatkolken tot afscheidingen en van verlichting tot verharding. Elke regel in ons document werd vervolgens aangevuld met de datum van aanleg (indien bekend) en de verwachte afschrijvingstermijn. Hierdoor ontstond een duidelijk totaalplaatje van de benodigde reservering om de terreinen goed te onderhouden.
 
Meerdere gemeentes
Naar aanleiding van ons werk bij de gemeente Nijkerk, volgden snel andere gemeentes die tegen hetzelfde probleem aanliepen. Zo hebben wij al voor diverse gemeentes een MJIP gemaakt en zijn we momenteel een MJIP voor de gemeente Ede aan het opstellen. Bij iedere gemeente kijken we goed naar de afschrijvingstermijnen, op basis van het gebruik van de sportvelden. Waar een veld minder intensief gebruikt wordt, hanteren we een langere afschrijvingstermijn dan bij veelvuldig gebruik. Uniek is ook dat we de bijbehorende kapitaallasten in beeld brengen, in verband met de lange looptijden van de afschrijvingen.
 
De gemeentes waar we het MJIP voor hebben uitgevoerd, zijn zeer tevreden met de uitkomsten. Het geeft hen het nodige financiële inzicht én bovendien een duidelijk overzicht van alle aanwezige materialen in de gemeentelijke sportparken.

Project specificaties:

Inventarisatie

Opstellen meerjaren investeringsplannen

Deel dit project
Periode:

Voorjaar 2021

Meer informatie over dit project via:

Henk van Veldhuizen

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer over ons cookiebeleid