Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Integraal bestek met gunning op basis van BPKV

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Integraal bestek met gunning op basis van BPKV

Prijs speelt altijd een belangrijke rol bij aanbestedingen, maar in veel gevallen zijn er meer factoren die bepalen hoe goed een aannemer aan de vraag voldoet. Voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maakten we onlangs een integraal bestek, waarin naast prijs ook duurzaamheid, communicatie en biodiversiteit meegenomen werd in de besluitvorming.

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zat met een grote puzzel die ze graag wilden leggen: één opdracht voor integraal onderhoud van de leefomgeving in de gemeente. Met uitzondering van straatwerk en asfaltering, moesten alle werkzaamheden in de openbare ruimte worden opgenomen in het bestek. De gemeente had daarbij de wens om het werk te gunnen aan de aannemer met de beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV). Een flinke puzzel, die wij maar al te graag wilden leggen.

Eerdere ervaring

In de gemeente Moerdijk werkten we eerder aan een dergelijk integraal bestek. Hoewel iedere gemeente anders is en om maatwerk vraagt, gaf deze ervaring ons een goede voorsprong in het denkproces. In samenwerking met de gemeente inventariseerden we de werkzaamheden die in het bestek opgenomen moesten worden. Op basis van de beschikbare informatie over de huidige situatie, de gewenste aanpassingen en de gewenste staat van onderhoud, stelden wij het eerste document op, dat in enkele overleggen verder werd fijngeslepen tot een compleet integraal bestek. Hiermee waren de randen van de puzzel gelegd en konden wij een stap verder.

Kwaliteitseisen

Voor de gemeente waren er enkele belangrijke punten om mee te wegen in de gunning.

  • Duurzaamheid
  • Biodiversiteit
  • Communicatie

Op gebied van duurzaamheid verlangde de gemeente bijvoorbeeld dat de aannemer inzicht zou geven in de reductie van CO2-uitstoot. Daarbij werd zowel bedrijfsbreed gekeken, als naar de aanpak van het project zelf. Bijvoorbeeld door het aantal verkeersbewegingen zo laag mogelijk te houden. In de praktijk zagen we dat hierdoor vooral regionale partijen besloten in te schijven. Voor wat betreft het verhogen van de biodiversiteit vroeg de gemeente aannemers om hun ideeën met betrekking tot beplanting en onderhoud te delen. De keuzes om biodiversiteit te vergroten stonden de aannemers vrij. Op gebied van communicatie was onder andere de wens dat de aannemer bewoners meeneemt in het onderhoud. Zo zouden bewoners bijvoorbeeld zelf de perken in de eigen straat kunnen bijhouden.

Op basis van de wensen en prioriteiten van de gemeente koppelden we verschillende waardes aan de kwaliteitseisen. Voor de gemeente Hendrik Ido Ambacht betekende dit in de praktijk dat duurzaamheid en communicatie belangrijke ijkpunten waren in de afweging van de beste prijs-kwaliteit verhouding. Met de waardebepaling van de kwaliteitseisen ontstond langzaamaan de gehele puzzel, waarna de inschrijving van start kon gaan.

Strakke planning

Op 1 januari 2021 ging het contract met de nieuwe aannemer in. De planning om het geheel rond te krijgen was strak, omdat het hele proces in nog geen negen maanden doorlopen moest worden. Door een prettige samenwerking met de gemeente is deze strakke planning echter ruimschoots gehaald. Omdat aan het begin duidelijke afspraken waren gemaakt met een heldere planning, konden we op het juiste moment de nodige stukken uitwisselen en gezamenlijk een prachtige puzzel leggen.

Project specificaties:

Eén opdracht voor integraal onderhoud van de leefomgeving

Reductie van CO2-uitstoot

Verhogen van de biodiversiteit

Deel dit project
Periode:

2020

Meer informatie over dit project via:

Eric Pladdet

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer over ons cookiebeleid