Controle van beeldkwaliteit NS stationsomgevingen

Controle van beeldkwaliteit NS stationsomgevingen

Onlangs voerde Green Engineers in opdracht van NS Stations een schouw uit van diverse stationsgebieden verspreid over heel Nederland. De beheerorganisatie van stations en stationsomgevingen is eindverantwoordelijk voor het beeldniveau aldaar. Daaronder valt ook het groen op de plekken waar reizigers komen.

Onderverdeeld in vier regio’s en acht percelen, wordt het dagelijks beheer van de stationsgebieden uitgevoerd door regionale leveranciers. Vanuit een landelijk vastgestelde kwaliteitscatalogus zorgen zij dat het afgesproken beeldniveau gedurende het jaar op peil blijft. Steekproefgewijs controleert NS Stations of hierbij aan de gemaakte afspraken wordt voldaan. Daarbij vroegen zij Green Engineers bij te springen en de schouw van enkele trajecten in Nederland voor rekening te nemen.

Schouwen langs de trajecten
Voordat we startten met de schouw van de gevraagde stationsgebieden, was het eerst zaak de uitgebreide kwaliteitscatalogus goed te doorgronden. Om de schouw eenvoudiger te maken, creëerden we in overleg met de opdrachtgever een schouwformulier waarmee we de belangrijkste criteria konden beoordelen. Veiligheid is, naast beeldkwaliteit, bijvoorbeeld een bijzonder belangrijk punt op de Nederlandse stations. Denk hierbij aan zichtbaarheid van seinen of vrije doorgang op blindengeleidestroken. Het juiste groenonderhoud draagt hieraan bij.

Met de schouwformulieren in de aanslag bezochten we verschillende stations langs tracés door heel Nederland. Naast de scores, maakten we ondersteunende foto’s die het kwaliteitsbeeld vastlegden. Deze werkten we bij terugkomst op kantoor uit in een net rapport, waarmee onze opdrachtgever eventuele verdere acties in gang kon zetten.

Schouwformulier voor stationsmanagers

Na twaalf weken van controles rondden wij begin 2022 dit project naar tevredenheid van onze klant af. Die tevredenheid zien we gelijk terug, omdat we inmiddels gestart zijn met het maken van een schouwformulier voor stationsmanagers. Ieder station heeft zo’n manager en één van hun taken is het signaleren van gebreken in onderhoud. Dit bleek in het verleden soms lastig, omdat het zien van een gebrek om een zekere basiskennis van groenonderhoud vraagt.

Om deze reden vertalen wij de uitgebreide kwaliteitscatalogus nu in een schouwgids voor stationsmanagers. Dit compacte zakgidsje is een vereenvoudigde en verduidelijkte weergave van het formulier dat we zelf creëerden voor onze schouwrondes. De gedachte is dat we het stationsmanagers hiermee makkelijker maken om afwijkingen te constateren, zodat het schouwen voor hen beter verloopt en afwijkingen van de beeldkwaliteit eerder gesignaleerd worden. Zij nemen de taak van officiële controleurs niet over, maar hebben vanuit hun continue aanwezigheid op de stations wel een belangrijke signalerende werking.

Project specificaties:

Beheer openbare ruimte

Toezicht

Deel dit project
Periode:

Oktober 2021 t/m april 2022

Meer informatie over dit project via:

Gijs Haverkamp

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer over ons cookiebeleid