Gemeente Zeist

Contractvorming voor de bestrijding van Japanse duizendknoop

Gemeente Zeist

Contractvorming voor de bestrijding van Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop. Veel gemeentes kennen deze plant wel en vaak niet in een positieve context. Zonder ingrijpen staat de duizendknoop erom bekend de bestaande inheemse beplanting compleet over te nemen. De agressieve groei van de exoot maakt de bestrijding moeilijk. De gemeente Zeist vroeg Green Engineers om te helpen met de contractvorming rondom de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Daarbij werd gezamenlijk besloten de aanbesteding te doen met behulp van productbladen.

Wie nog niet bekend is met contractvorming op basis van productbladen, verwijzen we graag naar ons eerdere artikel  hierover.

In tien jaar tijd de Japanse duizendknoop terugdringen tot nul. Met dat doel voor ogen vroeg de gemeente ons begin 2020 mee te helpen in de contractvorming. De gemeente wilde deze opdracht graag als regisseur benaderen en de aannemer – binnen gestelde kaders –  vrijlaten in de  bestrijding. Daarmee leende deze opdracht zich perfect voor een benadering met productbladen, waarin doelen en kaders worden omschreven en de aannemer zelf de vrijheid heeft om binnen deze kaders het doel te bereiken.

Ruggespraak

Op basis van de vraag van de gemeente werd de huidige stand van de Japanse duizendknoop in kaart gebracht en werden de kaders en doelen zorgvuldig vastgelegd in de productbladen. Vervolgens legden wij deze voor aan diverse aannemers. Omdat het hier een meervoudig onderhandse aanbesteding betrof en de gemeente reeds drie aannemers geselecteerd had, konden we dit zonder enig bezwaar aan andere aannemers voorleggen. De feedback van deze aannemers zorgde voor een helder en zorgvuldig aanbestedingsdocument. Deze toetsing is een stap die vaak niet wordt gezet, maar de navraag bij andere aannemers zorgt naar onze mening voor een sterker en zorgvuldiger document, waarmee eventuele onduidelijkheid en ‘gedoe’ aan de voorkant al wordt voorkomen.

Stappenplan

Het doel van de aanbesteding was zoals gezegd om de Japanse duizendknoop in tien jaar terug te dringen uit de gemeente. In de productbladen werkten we hiervoor een stappenplan uit die deze periode van tien jaar opknipte in drie fases. De eerste fase was de bestrijding van de duizendknoop. In deze fase, die maximaal een jaar mag duren, moet de aannemer de Japanse duizendknoop met meer dan de helft terugdringen ten opzichte van de nulmeting. In de opvolgende beheerfase (fase 2) zal de aannemer de plant verder moeten terugdringen, waarna in de laatste en vijf jaar durende beheerfase (fase 3) het gewenste niveau op peil wordt gehouden. Na elke fase volgt vanzelfsprekend een meetmoment om vast te stellen of aan de vraag voldaan is. Is er niet voldaan, dan zal de aannemer zijn werk opnieuw moeten uitvoeren.

De productbladen, waarbij het geformuleerde doel het belangrijkste meetinstrument is, zorgt ervoor dat de gemeente slechts beperkt aandacht hoeft te besteden aan de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Het zorgt voor de regierol die de gemeente Zeist wenste en laat de aannemer tegelijk vrij in zijn aanpak van het probleem. Voor beide partijen een fijne aanpak met een duidelijk gewenst eindresultaat.

Project specificaties:

Doelen vastgelegd in de productbladen

Deel dit project
Periode:

2020

Meer informatie over dit project via:

Bjorn Nijhuis

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer over ons cookiebeleid