Gemeenten Dinkelland en Tubbergen

Capaciteitsraming voor ambtelijke organisatie Noaberkracht

Gemeenten Dinkelland en Tubbergen

Capaciteitsraming voor ambtelijke organisatie Noaberkracht

Gemeenten Dinkelland en Tubbergen verenigden in 2013 hun krachten in de ambtelijke organisatie Noaberkracht. Zij vroegen Green Engineers begin 2020 een capaciteitsraming te maken van de werkzaamheden van Soweco, het Sociaal Werkvoorzieningschap Centraal Overijssel. Aanleiding hiervoor was de ontmanteling van Soweco, waarbij werknemers weer teruggaan naar de gemeenten. De raming moest aan het licht brengen: welk werk verricht Soweco nu en hoe verdelen wij de werknemers straks over onze organisatie? Noaberkracht greep daarbij direct de gelegenheid aan om ook de eigen organisatie en het werkvoorzieningsschap Dinkelland (SPD) door te lichten. Naast de werkzaamheden van Soweco, namen wij daarom ook deze mee in de raming, om zo een compleet beeld te vormen van het werk binnen de gemeentes.

Een groot deel van het werk is opgenomen in bestekken, maar een deel van de werkzaamheden is op afroep. Daarmee zit een deel van het werk tussen de oren van de werknemers die het uitvoeren. Om een goed inzicht te krijgen in de werkzaamheden die dagelijks door Soweco, de eigen dienst en SPD wordt gedaan, startten we daarom met een inventarisatie. Op basis van een lijst met werkzaamheden in de openbare ruimte vroegen wij Noaberkracht om aan te geven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Op basis van deze inventarisatie zijn alle werkzaamheden op schrift gezet, deels voortkomend uit de bestekken, maar grotendeels ook op basis van activiteiten van de eigen dienst. Vervolgens is op basis van het meest actuele arealenoverzicht de doorrekening uitgevoerd.

Een compleet beeld

We beseften goed dat zich tussen werkzaamheden op papier en uitgevoerde werkzaamheden nog een hele wereld bevindt. Daarom zijn we verder gegaan dan enkel een papieren inventarisatie.  Wat men in de praktijk aan extra werk verricht, zit namelijk vaak tussen de oren van de medewerkers. Daarom spraken we uitvoerig met de medewerkers, voor een completer beeld van alle werkzaamheden.

Een mooi resultaat

De werkelijkheid en het beeld dat Noaberkracht had van de werkzaamheden bleken dicht bij elkaar te liggen. Ook het beeld dat  Noaberkracht van de eigen organisatie had – waarvoor we ook een raming uitvoerden – bleek goed te kloppen. In onze quickscan van de openbare ruimte vonden we echter nog wel wat opmerkelijke verschillen. Als onderdeel van de capaciteitsraming vormen wij met de quickscan een globaal beeld van de staat van onderhoud van de openbare ruimte. Daaruit bleek dat het onderhoud soms beter werd uitgevoerd dan de vastgelegde doelstellingen. Zo was de status van het straatvegen op niveau A, waar in de beleidsstukken niveau C gewenst was. Deze bevindingen zijn samen met de inventarisatie opgenomen in ons rapport. Het rapport dient als basis voor het bedrijfsplan dat de ontmanteling van Soweco vorm moet geven.

Project specificaties:

Compleet beeld van het werk binnen de gemeentes

Deel dit project
Periode:

2021

Meer informatie over dit project via:

Bjorn Nijhuis

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer over ons cookiebeleid