Gemeente Overbetuwe

Beheer van het wegareaal

Gemeente Overbetuwe

Beheer van het wegareaal

Sinds september 2018 ondersteunen wij de gemeente Overbetuwe met het beheren van het wegareaal en vertegenwoordigen we het Team Ruimte van de gemeente Overbetuwe in diverse projectteams.

Wij geven alweer een aantal jaren invulling aan het beheren van het wegareaal in de gemeente Overbetuwe. Onze collega Eric Pladdet wordt ingehuurd als wegbeheer en collega Leroy Verhagen houdt toezicht op de verschillende onderhoudswerkzaamheden aan de wegen.

Binnen de beschikbare middelen van de gemeente wordt onze vakkennis en expertise ingezet om het wegareaal op orde te houden. Samen met de civiele toezichthouder van de gemeente zijn wij verantwoordelijk voor:

  • De juiste onderhoudscontracten die horen bij de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden op het gebied van o.a. asfaltonderhoud, onderhoud van markeringen, elementenonderhoud, onderhoud van kunstwerken en onderhoud van de bermverhardingen.
  • Uit (laten) voeren van diverse inspecties voor wegen, markeringen en kunstwerken.
  • Directievoering en toezicht op de werkzaamheden die voortvloeien uit de onderhoudscontracten.
  • Afhandelen van burgerservicemeldingen.
  • Toezicht op kabel- en leidingwerken.
  • Up-to-date houden van het areaal in het gemeentelijk beheersysteem.

Ook vertegenwoordigt Eric het Team Ruimte van de gemeente Overbetuwe in diverse projectteams. Hij denkt vanuit Team Ruimte mee met diverse projecten zoals het opstellen van beleidsplannen voor de openbare ruimte en het bouw- en woonrijp maken van diverse nieuwe ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan inbreiding en uitbreiding van woonwijken, Polikliniek Rijnstaete Elst, Centrumplan Heteren en de herinrichting van de leefomgeving/openbare ruimte.

Op steeds meer plaatsen in de gemeente Overbetuwe wordt, mede door onze enthousiaste inzet de leefomgeving van de inwoners verfraaid.

Project specificaties:

Beheren van het wegareaal in de gemeente Overbetuwe

Toezicht houden op de verschillende onderhoudswerkzaamheden

Team Ruimte vertegenwoordigen van de gemeente Overbetuwe

Deel dit project
Periode:

2018-heden

Meer informatie over dit project via:

Eric Pladdet

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer over ons cookiebeleid