Green Engineers

Privacy verklaring

Privacyverklaring
Green Engineers, gevestigd te Lunteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De heer E. Pladdet is Functionaris Gegevensbescherming. Eric is te bereiken via onderstaande contactgegevens:

Green Engineers BV
Postbus 765
6710 BT EDE
eric@greenengineers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig. Wij vragen u onderstaande gegevens aan ons te verstrekken:

 • Voor- en achternaam;
 • Zakelijk emailadres;
 • Zakelijk telefoonnummer.

Doel en grondslag
Green Engineers BV verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doelen:

 • Met u in contact te treden, via telefoon of email, om onze dienstverlening op een professionele manier te kunnen uitoefenen;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten of u op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen;
 • Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die bijvoorbeeld nodig zijn voor de belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of onze websitebezoekers ouder zijn dan 16 jaar. Wij adviseren hun ouders/voogd dan ook de online activiteiten van hun kinderen nauwlettend in de gaten te houden, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van minderjarigen, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computersystemen- of programma’s, zonder tussenkomst van mensen. Green Engineers maakt gebruik van onderstaande systemen:

 • Wij maken gebruik van een externe opslag die gekoppeld is aan ons netwerk. Alle privacygevoelige informatie wordt verwerkt in een beveiligde folder op de opslag. De Functionaris Gegevensbescherming heeft middels een code toegang tot deze folder.
 • Wij maken gebruik van Snelstart voor de facturatie van onze diensten en/of producten. In het facturatieprogramma zijn opgenomen: de naam van de organisatie, de naam van de contactpersoon, het factuuradres (email), het postbusnummer, de postcode, de vestigingsplaats.
 • Wij maken voor de registratie van onze werkzaamheden gebruik van Urenregistratie MKB. In dit programma zijn opgenomen: de naam van de organisatie, de naam van de contactpersoon.
 • Voor de communicatie met onze opdrachtgevers maken we gebruik van Microsoft Office, Outlook in het bijzonder. Middels Outlook communiceren wij met onze opdrachtgevers. Hiervoor gebruiken wij: de zakelijke emailadressen, de zakelijke telefoonnummers en zakelijke bezoekadressen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Green Engineers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren op basis waarvan uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens bewaren zo lang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wij langer bewaren, omdat wij ons moeten houden aan de wettelijke bewaarplichten (fiscale bewaarplicht).

Delen van persoonsgegevens met derden
Green Engineers verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij wij hiervoor uw goedkeuring hebben gekregen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt tijdens de uitvoering van onze producten en/of diensten én voor commerciële zaken na oplevering van het product en/of of dienst.

Cookies (of vergelijkbare technieken)
Green Engineers maakt gebruik van Analytische cookies wanneer je een bezoek brengt aan onze site.
Cookie: Google Analytics

 • Doel: Deze cookie houdt bij hoe jij de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Met deze informatie kunnen wij de website nog beter afstemmen op jouw behoeften.
 • Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal 26 maanden verwijderd.
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie Google Privacybeleid

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u het recht om uw eventuele toestemming door de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Green Engineers. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar eric@greenengineers.nl. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), het paspoortnummer en BSN-nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij nemen uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling. Green Engineers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens
Green Engineers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via bovenstaande contactgegevens.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer over ons cookiebeleid