Jelmer en Joost over invasieve exoten

Afstudeerproject bij Green Engineers

Jelmer en Joost over invasieve exoten

Afgelopen februari zijn Jelmer en Joost met veel plezier begonnen aan hun afstudeerproject bij Green Engineers. Op dit moment zitten zij in hun laatste jaar op de Hogeschool Van Hall Larenstein (uitstroomprofiel werkvoorbereiding beheer).

Zij willen afstuderen op het onderwerp; invasieve exoten. Met als doel een product te realiseren dat daadwerkelijk gebruikt kan worden als handvat voor gemeenten om invasieve exoten terug te dringen.

Jelmer en Joost vertellen: ”Wij hebben voor het bedrijf Green Engineers gekozen, omdat dit bedrijf veel vragen van gemeenten krijgt over ons afstudeeronderwerp invasieve exoten. Uiteindelijk willen we een product maken dat gemeenten kunnen inzetten voor het terugdringen van invasieve exoten. Door middel van onderzoek gaan wij kijken hoe gemeenten in de provincie Gelderland nu op strategisch niveau omgaan met invasieve exoten en hoe dit beter of anders zou kunnen.”

Op basis van een aantal uitgangspunten, het landschapstype en de ligging provinciaal breed, zijn diverse Gelderse gemeente geselecteerd. De keus is op Gelderland gevallen, omdat deze provincie al over een Plan van aanpak voor invasieve exoten beschikt. Door deze uitgangspunten te nemen kan het beroepsproduct (tool), straks breed worden ingezet door heel Nederland.

Joost: “We starten met een praktijkonderzoek. De uitkomsten moeten strategische oplossingen bieden voor het terugdringen van invasieve exoten, maar ook rekening houden met fysische -, maatschappelijke - en financiële aspecten. Dit alles verwerken we in een tool die groenbeheerders en terreineigenaren helpt met het terugdringen van invasieve exoten in hun gebied.”

Jelmer: “De tool helpt hen bij het maken van keuzes voor het prioriteren van probleemgebieden. Invasieve exoten breiden gestaag uit en de impact is hierdoor lastiger te overzien. Met deze tool wordt tactisch invulling gegeven aan het aantal gebieden waarin de invasieve exoten bestreden, gehandhaafd of voorkomen moet worden, inclusief het bijbehorende budget.“

Aarzel niet om hen te benaderen als u vragen hebt of ideeën.

Jelmer Eggens jelmer@greenengineers.nl

Joost Eertman joost@greenengineers.nl

Deel dit bericht

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer over ons cookiebeleid